RSS
A A A

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach

ADRES:
ul.Szkolna 43, 32-410 Dobczyce
ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce
TELEFON / FAX: 12 27 42 078
ADRES WWW SZKOŁY: www.szkolamuzyczna.dobczyce.pl
ADRES E-MAIL SZKOŁY: szkolamuzyczna@dobczyce.pl
NIP: 681-201-13-56

Na tej stronie udostępniamy informacje publiczne zgodnie z zapisami:

  • Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198),
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.


Opublikował: Aleksandra Nowak
Publikacja dnia: 28.01.2014
Podpisał: Aleksandra Nowak
Dokument z dnia: 28.03.2012
Dokument oglądany razy: 59 389