RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 28.05.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana

Statut

Statut Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach nadany został Uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach nr XXXVII/334/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach. 
Zgodnie z art. 42. ust. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t Dz.U. z 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rada Pedagogiczna Szkoły przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły. Uchwałami Rady Pedagogicznej wprowadzane są zmiany do statutu.Statut Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach nadany został Uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach nr XXXVII/334/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach. 
Zgodnie z art. 42. ust. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t Dz.U. z 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rada Pedagogiczna Szkoły przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły. Uchwałami Rady Pedagogicznej wprowadzane są zmiany do statutu.

Statut Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Statut SM Ist. w Dobczycach wersja 30.08.2013.pdf

StatutSMIst.Dobczyce27_11_2014.pdfOpublikował: Aleksandra Nowak
Publikacja dnia: 28.05.2015
Podpisał: Aleksandra Nowak
Dokument z dnia: 28.03.2012
Dokument oglądany razy: 1 832