RSS
A A A

Statut

Statut Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach nadany został Uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach nr XXXVII/334/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach. 
Zgodnie z art. 42. ust. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t Dz.U. z 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rada Pedagogiczna Szkoły przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły. Uchwałami Rady Pedagogicznej wprowadzane są zmiany do statutu.Statut Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach nadany został Uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach nr XXXVII/334/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach. 
Zgodnie z art. 42. ust. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t Dz.U. z 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rada Pedagogiczna Szkoły przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły. Uchwałami Rady Pedagogicznej wprowadzane są zmiany do statutu.

Statut Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Statut SM Ist. w Dobczycach wersja 30.08.2013.pdf

StatutSMIst.Dobczyce27_11_2014.pdf

Statut24_09_2015.pdf

StatutSM Ist. Dobczyce stan na 31_08_2016.pdf

StatutSMIstDobczyce24_01_2017.pdf

Statut_Szkoly_Muzycznej_I_stopnia_w_Dobczycach_2018.pdF

Statut_Szkola_Muzyczna_2019_2020.pdf

Statut_Szkoly_Muzycznej_I_stopnia_w_Dobczycach_2020_2021.pdf

Statut_SzkoŁy_Muzycznej_2021_2022.pdfOpublikował: Sylwia Szymoniak
Publikacja dnia: 01.10.2021
Podpisał: Aleksandra Nowak
Dokument z dnia: 28.03.2012
Dokument oglądany razy: 3 029