RSS
A A A

Status prawny

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Dobczyce, prowadzona w formie jednostki budżetowej. Organem nadzorującym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Szkoła działa na podstawie Uchwały Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach oraz na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm. w związku z art.21 ust.1 pkt 2 i ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104 ze zm), art.5 ust.5b, oraz art. 58 ust.1 i 6, art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.Nr 256, poz.2572 z 2004 r. z późn. Zmianami).Opublikował: Aleksandra Nowak
Publikacja dnia: 28.03.2012
Podpisał: Aleksandra Nowak
Dokument z dnia: 28.03.2012
Dokument oglądany razy: 2 800